English Language Institute, American National

 

Америкийн Үндэсний Англи Хэлний Институт дэх English as Second Language
(ESL) буюу Англи хэлний ESL Хөтөлбөрт сургалт

Америкийн Үндэсний Англи Хэлний Институт нь глобал эдийн засгийн өрсөлдөөний орчинд суралцагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн Англи хэл суралцахад зориулан хэд хэдэн түвшний иж бүрэн сургалтыг санал болгодог. Бид энэхүү зорилгодоо дараах онцлог, давуу талуудаар дамжуулан хүрдэг.

 • Англи хэлний чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн мэргэжлийн курсууд
 • Академик болон мэргэжлийн салбартаа амжилт олоход нь суралцагчдыг бэлтгэх
 • Өдрийн болон шөнийн төлөвлөгөөт аялалаар суралцагчдыг Америкийн соёлд суралцуулснаар:
  • Дэлхийн түвшинд сургуулиа сурталчлах
  • Англи хэлийг богино хугацаанд эзэмших
  • Америкийн өвөрмөц хэллэгийг сурах
  • Америкийн түүх болон соёлоос суралцах
  • Англи хэл сурах хугацаанд цагийг зугаатай өнгөрөөх боломж олгодог.

Байгууллагын зорилгууд

 • Суралцагчдын суралцах болон заах орчинд зориулан Англи хэлний чадварыг дээшлүүлэх Англи хэлний хөтөлбөрүүдийг санал болгох
 • (TOEFL® / IELTS®)-д суралцах болон багшлах янз бүрийн академик түвшинд амжилттай шилжихэд нь суралцагчдыг бэлтгэх
 • Глобал мэдлэгийг бэхжүүлэхийн тулд Америкийн соёлыг оюутнуудад сурталчлан таниулах

Байгууллагын зорилтууд

 1. Бие даан суралцах загварыг ашиглан мэргэшсэн тэнхим болон англи хэлний өндөр мэдлэгтэй багш ажилчдаар дамжуулан оюутнуудын англи хэлний туршлага, мэдлэгийг дээшлүүлэх
 2. Оюутнуудыг чанарын сургалтын хөтөлбөр, суралцах нөөцүүд болон бусад хангамжуудыг ашиглан суралцах болон багшлах ухааны эрдмийн янз бүрийн орчин нөхцөлд амжилттай шилжихэд нь суралцагсдад шаардагдах ур чадварын хөгжлийг дэмжсэн сургалтын орчныг бүрдүүлэх.
 3. Америкийн соёлоос илүү ихийг сургахын тулд соёлыг сурталчлан таниулах үйл ажиллагаа, боломжуудыг ашиглан суралцагсдын соёлын мэдлэг, туршлага олгох

Өргөдөл гаргах  

Тус сургууль нь гадаадын цагаач бус оюутнууд элсүүлэх албан ёсны эрхийг Холбооны Хуулийн дагуу авсан болно.

 

 

Мэдээлэл Авах Хүсэлт

Америкийн Үндэсний Англи хэлний Институт ба хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол доорх формыг бөглөнө үү.loading

 


 

Элсэлт/Визийн Шаардлагууд
Элсэлт/Визийн Шаардлагууд »

 

TOEFL – ийн Бэлтгэл
TOEFL – ийн Бэлтгэл »

 

Яагаад Америкийн Үндэсний Англи Хэлний Институтийг сонгох вэ?
Яагаад Америкийн Үндэсний Англи Хэлний Институтийг сонгох вэ? »